英語の発音記号:母音を中心とした表記例集

私自身の便宜という意味もあり、よく使う発音記号パターンを、母音記号を中心にまとめてみました。

 

キーボードから入力できる発音記号文字

/abdefghijklmnoprstuvwxz/

 

特殊な子音記号

/ʃ/ /ʒ/ /θ/ /ð/ /ŋ/ /ʤ/ /ʧ/ /dʒ/ /tʃ/ //

 

母音記号

/ɑ/ /ά/ /ὰ/     /ɑː/ /άː/ /ὰː/     /ɑːr/ /άːr/ /ὰːr/

/ɔ/ /ɔ́/ /ɔ̀/     /ɔː/ /ɔ́ː/ /ɔ̀ː/     /ɔːr/ /ɔ́ːr/ /ɔ̀ːr/     /ɔɪ/ /ɔ́ɪ/ /ɔ̀ɪ/     /ɔɪər/ /ɔ́ɪər/ /ɔ̀ɪər/

/ʌ/ /ʌ́/ /ʌ̀/     /æ/ /ǽ/ /æ̀/

/e/ /é/ /è/     /eɪ/ /éɪ/ /èɪ/     /eər/ /éər/ /èər/     /eər/ /éər/ /èər/     /eɪər/ /éɪər/ /èɪər/

/ɪ/ /ɪ́/ /ɪ̀/     /í/ /ì/     /ɪər/ /íər/ /ìər/     /ɪər/ /íər/ /ìər/

/i/     /iː/     /íː/ /ìː/

/ʊ/ /ʊ́/ /ʊ̀/     /ʊər/ /ʊ́ər/ /ʊ̀ər/     /ʊər/ /ʊ́ər/ /ʊ̀ər/

/u/ /ú/ /ù/     /uː/ /úː/ /ùː/

/aɪ/ /áɪ/ /àɪ/     /aʊ/ /áʊ/ /àʊ/
/aɪər/ /áɪər/ /àɪər/     /aɪər/ /áɪər/ /àɪər/     /aʊər/ /áʊər/ /àʊər/     /aʊər/ /áʊər/ /àʊər/

/oʊ/ /óʊ/ /òʊ/     /oʊər/ /óʊər/ /òʊər/

/ə/     /ər/     /əː/ /ə́ː/ /ə̀ː/     /əːr/ /ə́ːr/ /ə̀ːr/

 

イタリック体

/ə/ /d/ /h/ /j/ /k/ /p/ /r/ /t/

 

区切り文字

|(「たてぼう」で入力できます)

 

<付録>

かぎ付きシュワーを用いた流儀

/ɚ/
/ɚː/ /ɚ́ː/ /ɚ̀ː/

/ɑɚ/ /άɚ/ /ὰɚ/
/ɔɚ/ /ɔ́ɚ/ /ɔ̀ɚ/
/ɪɚ/ /íɚ/ /ìɚ/     /ɪə/ /íə/ /ìə/
/eɚ/ /éɚ/ /èɚ/     /eə/ /éə/ /èə/
/ʊɚ/ /ʊ́ɚ/ /ʊ̀ɚ/     /ʊə/ /ʊ́ə/ /ʊ̀ə/
/aɪɚ/ /áɪɚ/ /àɪɚ/     /aɪə/ /áɪə/ /àɪə/
/aʊɚ/ /áʊɚ/ /àʊɚ/     /aʊə/ /áʊə/ /àʊə/
/eɪɚ/ /éɪɚ/ /èɪɚ/     /eɪə/ /éɪə/ /èɪə/
/ɔɪɚ/ /ɔ́ɪɚ/ /ɔ̀ɪɚ/     /ɔɪə/ /ɔ́ɪə/ /ɔ̀ɪə/
/oʊɚ/ /óʊɚ/ /òʊɚ/     /oʊə/ /óʊə/ /òʊə/

 

ˈˌ 国際音声記号 (IPA) のアクセント記号

 

(注)

WSDおよび当ブログの表記方法をメインに収録しています。

とくに、当ブログでは、表示環境によるレイアウトの崩れを防ぐため、/í/ を /ɪ/ の第一アクセント表記、/íː/ を /iː/ の第一アクセント表記として使用しています(第二アクセントについても同様)。

発音記号とUnicodeの対応関係、画面上の見え方などについては、こちらの記事をご参照ください。

コピペにおいては、フォントやイタリック指定などの情報が消えることがありますのでご注意ください。

 

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA